Amount

Say; miqdar,Kəmiyyət, miqdar

Mənbə: En2Az.net