Analog

Analoq; analoqlu; informasiyanın fasiləsiz dəyişən həcm (amplitud; faza; sıxlıq) köməyilə təqdimi

Mənbə: En2Az.net