Annual

İllik, İldə bir dəfə olan

Mənbə: En2Az.net