Append

Əlavə etmək, Bitişdirmək

Mənbə: En2Az.net