Appendix

Əlavə edilmə; tətbiq etmə,Əlavə

Mənbə: En2Az.net