Applicable

Tətbiqə yararlı, Tətbiqə müvafiq

Mənbə: En2Az.net