Appoint

Müəyyən etmək, Təyin etmək

Mənbə: En2Az.net