Asterisk

Ulduz şəkilli mətbəə nişanı (işarə)

Mənbə: En2Az.net