Available

Mümkün olan, Mövcud olan,Aktiv vəziyyətdə olan

Mənbə: En2Az.net