Backup

Ehtiyyat sürəti, Təkrarlama,Ehtiyat nüsxə

Mənbə: En2Az.net