Best effort

Tamamilə təmin olunmuş (məs. çatdırılma)

Mənbə: En2Az.net