Blank

Təmiz kağız, Boş kağız, Blank

Mənbə: En2Az.net