Blind carbon copy

İlk nümunələrin və ya nüsxələrin bir neçə yerə göndərilməsi

Mənbə: En2Az.net