Brand name

Tanınmış əmtəə nişanı; etibarlı firma adı

Mənbə: En2Az.net