Capacity

Həcm (diskin), keçirtmə qabiliyyəti

Mənbə: En2Az.net