Capture

– Zəbt edilmə, Tutulma, Qarşısı alınma

Mənbə: En2Az.net