Catenate

Zəncirləmək, Sıralamaq

Mənbə: En2Az.net