Cellular communication

Şanşəkilli şəbəkə, Xanavari şəbəkə

Mənbə: En2Az.net