Clipboard

Mübadilə buferi; məlumat mübadiləsi üçün bufer yaddaşı

Mənbə: En2Az.net