Command

Əmr, Komanda, Göstəriş, İdarə

Mənbə: En2Az.net