Component

Komponent, Tərkib, Tərkib hissə

Mənbə: En2Az.net