Console

Konsol; idarəetmə qurğusu (əmrlərin daxil edilməsi üçün xarici qurğu)

Mənbə: En2Az.net