Contrast

Kontrast, Kəskinlik, Təzad

Mənbə: En2Az.net