Dashdot

Ştrixlənmiş xətt, Çizgilənmiş xətt

Mənbə: En2Az.net