Define

Təyin etmək, Müəyyən etmək

Mənbə: En2Az.net