Defrag

Defraqmentləşmə (Diskdə faylların oxunması və yazılması sürətinin yüksəldilməsi)

Mənbə: En2Az.net