Demote

Səviyyəsini; rütbəsini aşağı salmaq

Mənbə: En2Az.net