Dial-up adapter

Uzaqməsafəli idarə qurğusu

Mənbə: En2Az.net