Dial-up networking

Şəbəkə ilə uzaqməsafəli idarə, Şəbəkəyə məsafədən qoşulma

Mənbə: En2Az.net