Dispatch

Yollama; Göndərmə (poçt və s.)

Mənbə: En2Az.net