Docking

Birləşmə, Bərkitmə, Bəndləmə

Mənbə: En2Az.net