Domain

İnternetdə ünvan adı, Domen,Domeyn

Mənbə: En2Az.net