Doughnut

Halqavarı diaqram, Daırəvi diaqramm

Mənbə: En2Az.net