Dump

1. Ekranda dərc olunma; damp 2. Faylın və ya yaddaşın bir hissəsinin yadda saxlanılması 3. Müəyyən müddətdə kompüterin yaddaşı haqda ətraflı informasiya 4. Real işçi meydanının ümumi görünüşü

Mənbə: En2Az.net