Firewall

Şəbəkəarası ekran, Yanan divar, Şəbəkəqoruyucu divar

Mənbə: En2Az.net