Fixed

Hərəkətsiz, Dəyişməyən, Sabit

Mənbə: En2Az.net