Heap

Hip (ölçüsü yalnız proqram icra olundan sonra məlum olan dinamik dəyişənlərin saxlanması üçün ayrılmış yaddaş hissəsi)

Mənbə: En2Az.net