Identification

İdentifikasiya, Eyniləşdirmə

Mənbə: En2Az.net