Ignore

Əhəmiyyət verməmək, Nəzər yetirməmək,Rədd etmək

Mənbə: En2Az.net