Keypad

Əlavə klaviatura (klaviaturanın rəqəmli hissəsi)

Mənbə: En2Az.net