Log off

Çıxmaq (sistemdən; şəbəkədən və s.)

Mənbə: En2Az.net