Multimedia

Multimedia; informasiya mübadiləsi üsulu

Mənbə: En2Az.net