Overlap

Uyğunlaşdırma, Sığışdırma

Mənbə: En2Az.net