Override

Nəzərə almamaq, Sözünü kəsmək

Mənbə: En2Az.net