Point

1. Nöqtə 2. Punkt (Tipoqrafik sistemdə ölçü vahidi ; 1 punkt = 0, 353 mm)

Mənbə: En2Az.net