Portability

Daşınılan, Aparılan

Mənbə: En2Az.net