Protect

TərcüməMüdafiə etmək, Qorumaq

Mənbə: En2Az.net