Range

Silsilə, Sıra, Cərgə,Aralıq

Mənbə: En2Az.net