Secondary

İkinci dəfə, Təkrar,İkinci dərəcəli

Mənbə: En2Az.net