Server

Server (məlumatların ötürücülüyünü təmin edən sistem)

Mənbə: En2Az.net